Velkommen til eleviki!

Eleviki er en wiki for lærerutdanningene.

Den er ment å være et oppslagsverk og en lenkesamling som kobler sammen fagkunnskap (i ulike fag), praksiserfaringer, didaktisk teori og FoU-tilknytning. Foreløpig er den naturligvis på et tidlig stadium, men det kan du bidra til å gjøre noe med.

Navnet på wikien kommer dels fra at vi i alt dette må ha ELEVEN i tankene. Men om tankene også går til LEV (Lev Vygotsky), som mente mye om læring i et sosialt samspill, til EL (som i elektronisk læremiddel) eller til ELEVert, er det også helt greit.

Bruk søkeverktøyet, taggene eller menyen på toppen til å navigere rundt. Eller les forordet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License