Å dele et linjestykke i et visst forhold

Å dele et linjestykke i to deler kan man enkelt gjøre ved å lage en midtnormal. Dermed er det også enkelt å dele linjestykket i 4, 8, 16, 32… deler.

Å dele et linjestykke i andre antall like deler, gjøres litt annerledes, og det forklares best ved hjelp av en video: Tredeling av linjestykke

Vi kan også være interessert i å dele et linjestykke i det gylne snitt, se den artikkelen for mer om det.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License