Å kjøre buss

Undervisningsopplegg for addisjon og subtraksjon.
Å kjøre buss.

Du trenger:
- Terning
- Lapper med +
- Lapper med -

Å kjøre buss er en aktivitet som hele klassen kan delta på. Dette kan foregå inne eller ute. Om det foregår ute er det lurt å laminere lappene med – og +.

Elevene fordeler seg på 4-5 busstopp og stiller opp på rekke. En elev kjører bussen. På første stopp kaster man en terning for å vite hvor mange som skal komme på bussen. På de neste stoppene tar vi i bruk både addisjon og subtraksjon.

subtraksjon = hvor mange elever må gå av.
addisjon = hvor mange elever skal på.

Den eleven som står fremst i køa på busstoppet må telle høgt hvor mange som er på bussen. Deretter får han kaste terningen og trekke en lapp. Denne eleven må lese opp regnestykket han fikk og regne ut hvor mange som skal på eller av. For eksempel: Det er 4 på bussen, og han trekker lappen med addisjon og kaster terningen og får 3. Da er det 3 elever som skal gå på bussen. Eleven sier regnestykket: 4 + 3 = 7. Viss man trekker lappen med subtraksjon, blir regnestykket hvor mange som skal av.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License