Abakus

En abakus er et regneverktøy. Noen abakuser kalles også kuleramme. Abakuser har vært i bruk i mange kulturer. For eksempel gjorde gjerne romerne utregningene sine med abakus. Påstander om at romertallene var vanskelige å regne med er derfor meningsløse.

Abakaus er ett fint hjelpemiddel å bruke under innlæring av posisjonssystemet. Hvordan posisjonssystemet er bygd opp kan enklere visualiseres ved hjelp av en abakus. Ved å ta i bruk abakus kan elevene også lettere forstå hvordan man veksler inn 1-ere til 10-ere osv.

En type abakus har staver som representerer ener, tier, hundrerplassen osv, med ni og ni kuler, og har dermed en kule mindre enn det kulerammen har. I stedet for å dra kulene til siden, som man gjør på en kuleramme, så drar man kulene "over". Dette er for å vise tierovergangene. Det er en vanlig metode for konkretisering av tallsystemet vårt, og brukes flittig på barnetrinnene.

Den japanske abakusen (også kalt soroban) er laget med to separate rader. Den øverste raden består av en kule har verdien fem. På den nederste raden er det fire kuler som har verdien en. Bildet under viser hvordan en soroban fungerer.

soroban.gif

Det finnes også spesielle kulerammer som er ment for arbeid med tiervenner, men det er et åpent spørsmål om de dermed samtidig blir forvirrende å bruke som vanlige kulerammer:
flickr:5734127854 Da jeg var i praksis så jeg flere av elevene som hadde stor glede av denne kulerammen med tiervenner. De forstod det mye bedre når de kunne se og ta på kulene, flytte dem selv, og at de hadde forskjellige farger, slik at de kunne se hvem som hørte sammen.

I kunnskapsløftet står det ett kompetansemål som passer til bruk av abakus:

Etter 2.årstrinn; "Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper"(LK06)

Undervisningopplegg for 1.trinn:

Klassen arbeider på fire ulike stasjoner. Her kan elevene bruke abakusen så mye de vil som hjelp når de arbeider med de ulike oppgavene på stasjonene.
Stasjon 1: IKT. Her arbeider elevene med tieroverganger. http://web3.gyldendal.no/multi/1-4nettoppgaver/multi2a/kapittel2/
Stasjon 2: Lærerstyrt. Her sitter læreren og stiller elevene ulike spørsmål. Han/hun har en kortstokk. Læreren legger to kort på bordet. Den elevene som først vet svaret rekker opp hånden. Har eleven riktig får den korta.
Stasjon 3: Spill. Elevene spiller brettspill. De bruker to terninger for å øve seg på addisjon og kanskje noen tieroverganger. Lander de på et sted hvor det er spørsmål, må de svare riktig på dette for å komme videre. Disse spørsmålene går på tier og hundereroverganger.
Stasjon 4: Oppgaver. Her arbeider elevene individuelt med oppgaver relatert til tieroverganger. Oppgavene er nivåinndelt, så noen vil også arbeide med hundreroverganger.

Wikipedia: abakus

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License