Matematikk undervisningopplegg

Matematikk undervisningopplegg:
lærerstyrt undervisning. For å bidra til elevenes motivasjon ønsker ikke lærerne i hovedsak å øke «frihetsgraden» i undervisningen, men i sine undervisninger, å veksle mellom formidlingsbasert undervisning på den ene siden, og utforskende og problembasert undervisning på den andre.
Lærernes overveielser i forhold til aktiviteter med digitale verktøy i konkurranse med andre aktiviteter, handler om at dersom de blir brukt, og på riktig måte, kan verktøyene bidra til bedre resultater og forståelse. I hovedsak sitter man igjen med aktiviteter med data . er klart det digitale verktøyet som er hyppigst brukt. Begrunnelser som blir trukket frem for dette er blant annet at styringsdokumenter krever det, at verktøyet er en nødvendighet for å klare ulike oppgaver, at det er effektivt i noen sammenhenger og et nyttig verktøy for fremtiden. Aktivitetene faller i stor grad sammen med å legge til rette for instrumentell læring. Lærernes overveielser i forhold til data handler i noen grad om bidrag til effektivitet og i stor grad om bidrag til forståelse. Entusiasmen er størst i forhold til den dynamiske delen, brukt på å forklare funksjoner. Begrunnelsene for å bruke denne programvaren er blant annet visualiserer på en måte man ikke klarer med tavle og kritt, og dermed kan bidra til læring og forståelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License