Addisjon

addisjon – å legge sammen, summere fra latin additio. Ordet ble brukt av Leonardo Pisano i Liber abaci i 1202.[1]

Additive situasjoner

For å bli i stand til å forstå når man kan addere, må barna bli kjent med ulike typer situasjoner hvor addisjon er passende regneart. Thomas Carpenter med flere laget en modell over ulike typer additive situasjoner.

Addisjon av heltall

Tidlig addisjonsarbeid handler mye om telling. Til å begynne med er barn avhengige av konkreter (for eksempel fingre eller klosser). Skal de telle 3+5 må de legge fram 3 objekter og 5 objekter og telle at de til sammen blir 8 objekter. Dette kalles direkte modellering. Så vil elevene kunne telle uten konkreter, men fortsatt telle alle: en - to - tre - fire - fem - seks - sju - åtte. Senere vil de kunne telle fra første (tre - fire - fem - seks - sju - åtte) eller endog telle fra største (fem - seks - sju - åtte). Det siste stadiet er at elevene bruker tallfakta (evnt utledete tallfakta) til å addere.

Disse ulike strategiene er beskrevet av Thomas Carpenter med kolleger, se for eksempel epsilon s. 41-45.

Arbeid med skriftlige addisjonsalgoritmer kommer langt senere. Det kan være nyttig å arbeide med addisjon på perlesnor og tom tallinje før man går over til mer formaliserte algoritmer.

Addisjon av desimaltall

Addisjon av desimaltall følger det samme mønsteret som addisjon av heltall, men det forutsetter god kjennskap til posisjonssystemet også for plassene etter komma.

Addisjon av brøk

Som i alt arbeid med brøk, er det også her nyttig å starte med å bruke konkreter eller halvkonkreter, for eksempel tegninger.

Etter hvert vil man komme fram til at man kan regne ut hva summen blir ved å benytte fellesnevner.

Undervisningsopplegg

5 på rad
Addisjonsmemory
Barkebåter
Bowling med brusflasker
En analytisk tilnærming til tallbegrepet
Sekstiseks
Tall i trapp
Tiervenner
Å kjøre buss

Videoer

Skole i praksis: Ringkast
Skole i praksis: Regneverksted
Skole i praksis: Nærmest hundre
Skole i praksis: Tolverterning

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License