Addisjon av desimaltall

Addisjon av desimaltall er på samme måte som med heltall, men vi må huske å plassere komma på samme plass.

Eksempel: 23,50 + 15,60 = 39,10

Eksemplet over viser at når tallet på tidelsplassen blir større enn 9, veksles ti tideler til en ener.

Eksempel (fra HiOA-eksamen juni 2012):
215,02 - 4,1 + 1,235

Når vi setter opp dette, må vi sørge for at enere havner under hverandre, for eksempel:

2 1 5 , 0 2
4 , 1
+ 1 , 2 3 5
= 2 2 0 , 3 5 5
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License