Aksiom

aksiom - grunnsetning som ikke trenger bevis eller kan bevises, fra gresk

En aksiomatisk oppbygging av matematikken innebærer at man først fastsetter noen grunnsetninger som man vil bygge hele resten av matematikken på. De mest berømte aksiomene er Euklids fem aksiomer, som han bygget sitt verk Elementene på.

Tanken om at man kan finne noen "selvinnlysende" sannheter som man deretter kan bygge en hel vitenskap på, har inspirert andre til å prøve det samme på andre områder. For eksempel var det dette René Descartes prøvde på da han kom fram til at "Jeg tenker, altså er jeg" som en grunnsetning han ikke kunne tvile på.

Men det at matematikken kan presenteres på en slik måte, betyr verken at den utvikles nøyaktig slik eller at den bør undervises slik. Store deler av grunnskolematematikken er utviklet uten at man har hatt noe solid, aksiomatisk fundament for det man har gjort. Og undervisning på aksiomatisk basis kan gjerne bli tørt og kjedelig, og gi lite rom for utforskning og fantasi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License