Aktiviteter i matematikk

L97 inneholdt en rekke formuleringer om hvilke aktiviteter elevene måtte holde på med, mens Kunnskapsløftet er forsiktigere med å foreskrive arbeidsmetoder. Uansett vil imidlertid opplegg som aktiviserer elevene være en sentral del av en lærers verktøykasse.

En sentral del av et aktiviserende opplegg er å klargjøre målene for elevene på forhånd, og å oppsummere hva man har lært på ettertid. Filmen Geometrisamtale viser hvordan dette kan gjøres.

Aktivitetene må naturligvis et faglig innhold, og derfor er det naturlig å sortere dem etter fagtema.

Lenker

matematikk.org er en viktig nettside for å finne gode undervisningsopplegg.
GetSmart selger en rekke kortstokker for blant annet å trene tallregning.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License