Aktuelle sone

Den aktuelle sone består av de utfordringer som en elev kan klare å løse alene. Begrepet hører til Lev Vygotskys teorier. De utfordringer som en elev ikke klarer å løse alene, men kan løse med noe hjelp, hører til sonen for den nærmeste utvikling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License