al-Khwārizmī

Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (ca. 780- ca. 850) var en persisk matematiker.

Hvor viktig al-Khwarizmi er, skjønner vi kanskje allerede ut fra at ordet “algoritme” kommer direkte fra hans navn (etter ymse omgjøringer), og at ordet “algebra” kommer fra tittelen på ei bok han skrev (det kommer fra det arabiske ordet al-jabr, som var navnet på en av teknikkene for å løse likninger).

Et område som al-Khwarizmi arbeidet med, var likningsløsning, ikke minst det vi i dag kaller andregradslikninger. I dag kan vi forsåvidt si at det bare finnes en “type” andregradslikninger, nemlig $ax^2 + bx + c = 0$ , som vi kan løse på samme måte alle sammen. På al-Khwarizmis tid holdt man seg til positive tall, og det vil si at likningen $ax^2 + bx = c$ er en annen enn $ax^2 +bx + c = 0$. Dette betyr at det var mange typer andregradslikninger å holde på med, og al-Khwarizmi løste dem. Han gjorde det ved hjelp av geometri.

Se et eksempel på al-Khwarizmis likningsløsning.

Et viktig poeng å få med seg er at al-Khwarizmi definitivt ikke oppga en andregradslikning med bokstaver slik som vi gjør – bokstavene for tall kom langt senere. Derimot skrev han likninger med ord: ” … et kvadrat og 10 røtter er lik 39 enheter.” Det at matematikere lenge klarte å løse likninger uten å komme på at de kunne bruke bokstaver, kan kanskje være en inspirasjon for oss til å la elevene holde på med likninger uten at vi må presse inn x og y hele tiden…

Litteratur

wikipedia: al-Khwārizmī
matematikk.org: Abu Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi
Onstad, Torgeir: Likningenes historie – fra Babel til Abel, NKS fjernundervisning, 1993. Bibsys

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License