Alan Bishop

Alan Bishop er en britisk matematikkdidaktiker.

Alan Bishop mener at følgende seks aktivitetstyper kan finnes igjen i samfunn verden over:

* å telle
* å lokalisere
* å måle
* å designe
* å leke
* å forklare

og at matematikk har vokst ut fra slike aktiviteter. Se for eksempel Det matematiske barnet kap. 1.

Alan Bishops hjemmeside

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License