Alen

Alen er en gammel måleenhet som har vært brukt både i Norge og store deler av resten av verden.

"I arbeidet med gamle måleiningar må ein vera varsam med å slå fast absolutte verdiar. Eit døme på dette er alen, ei eining som har vore mykje brukt. Til dømes heiter det i Esekiel 40,5: "Utanfor templet var det ein mur på alle kantar. Mannen hadde ei mælestong i handa; ho var seks alner lang, når kvar alen er ei handsbreidd lenger enn den vanlege." I Egypt og området ikring var det på denne tida i bruk to ulike alner: ei på seks og ei på sju handsbreidder. I Noreg vert i dag alen rekna som to fot (tilnærma 63 cm), og skil seg frå den islandske alna. Det vert ofte feil når elevar finn informasjon på Internett om alen og bruker den i samanhengar som den ikkje gjeld for."[1]

wikipedia: alen

Bibliography
1. Henjum, Jon: Alen, Tangenten 4/2002 s. 45.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License