Algebra likning

Enkelt sagt, algebra var å finne det ukjent eller det handler om å sette virkelige problemer til ligninger og deretter løse dem mest mulig måte. Men dessverre mange lærebøker går rett til de regler, prosedyrer og formler, glemmer at dette er virkelige problem blir løst. En gren av matematikken som erstatter bokstaver for tall. En algebraisk ligning representerer en skala, er det som er gjort på den ene siden av skalaen med et tall også gjort til den andre siden av skalaen. Tallene er konstanter. Algebra kan inneholde relle tall, komplekse tall, matriser, faktors osv.

Eksempler

Lars og Hanne lånte til sammen 18 bøker fra skole biblioteket, Hanne lånte fire bøker mer enn Lars. Hvor mange lånte Hanne?

Løsning:
Hanne lånte x
Lars lånte x+x+4=18
2x+4=18
2x=18-4
2x=14
X=14/2=7
Hanne lånte 7+4=11
Lars lånte 7.
Til sammen blir 18.

Den X erstatter det ukjente tall som vi prøver å finne ut, og endelig vi har funnet med teknikk måte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License