Algebraisk uttrykk

Et algebraisk uttrykk er et uttrykk som inneholder en variabel.

Et eksempel: omkretsen til en sirkel med radius $r$ er $2 \pi r$.

Et algebraisk uttrykk behøver imidlertid ikke å være skrevet ved hjelp av enkeltbokstaver for tall. For eksempel vil "det dobbelte av radien multiplisert med $\pi$" fortsatt være et algebraisk uttrykk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License