Algoritme

algoritme – fra latin algorismus fra arabisk al-Khwārizmī, en arabisk matematiker

En algoritme er en framgangsmåte for løsning av en oppgavetype.

I grunnskolen lærer elevene for eksempel algoritmer for å addere, subtrahere, multiplisere og dividere heltall, desimaltall og brøker. Vi har også algoritmer for å løse likninger, for eksempel.

Det finnes gjerne flere algoritmer å velge mellom, og det å se flere ulike algoritmer kan gi mer innsikt i hva som ligger bak algoritmene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License