Allmenndanning

En definisjon av allmenndanning er følgende (fra NOU 1995:18):
Allmenndanning er utvikling av kvaliteter og tilegnelse av kunnskaper og verdier som avspeiler seg i livsholdninger og praktisk livsførsel. Som eksempler kan nevnes ansvarsfølelse, evne til samarbeid, medfølelse og omsorg for andre, vilje og evne til personlig vurdering og moralsk mot til å stå for sine meninger. Videre er allmenndanning kunnskaper om den verden vi lever i, og vilje til å være med å ta ansvar for utviklingen.

Imidlertid vil mange mene at allmenndanning også handler om en innføring i en kultur, slik at man kan si at en del av norsk allmenndanning er å kjenne til Ibsen og Abel. Slik sett vil allmenndanning i Norge være noe annet enn allmenndanning i et annet land.

Se dannelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License