Andregradslikninger

Andregradslikninger er likninger som kan skrives på formen $ax^2+bx+c = 0$. Det er altså polynomlikninger av andre grad.

Når likningen er på formen ovenfor, kan man finne løsningene ved formelen
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

Som et steg på veien mot denne formelen kan det være bra å jobbe med al-Khwārizmīs løsningsmetode, hvor den geometriske tolkningen er sentral.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License