Andrespråkselever

Andrespråkselever er de elevene som har et annet førstespråk enn opplæringsspråket. Uttrykket brukes imidlertid oftest om de elevene som behersker opplæringsspråket betydelig dårligere enn de elevene som har opplæringsspråket som førstespråk. I praksis benyttes nok også ordet om elever som har opplæringsspråket som tredjespråk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License