Andrey Nikolaevich Kolmogorov

Født 1903 i Tambov, Russland. Død 1987 i Moskva.

Kolmogorov ble oppdratt av sin tante, siden moren døde da hun fødte Kolmogorov og faren etter hvert satt i eksil. Etter avsluttet skolegang begynte Kolmogorov som konduktør, men han jobbet med matematikk på fritiden.

I 1920 ble han student på Moskvauniversitetet. I 1933 utga han Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung som ga et aksiomatisk grunnlag for sannsynlighetsregningen, men han arbeidet også innenfor en rekke andre områder av matematikken, og også i skjæringspunktet mellom sannsynlighetsregning og fysikk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License