Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med konstante terminbeløp helt til lånet er innfridd. Dette innebærer at avdragene er minst i begynnelsen, mens rentene er størst. Et alternativ til annuitetslån er serielån.

Undervisningsopplegg

Annuitetslån

Lenker

wikipedia: Annuitetslån

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License