Antiprisme

Et antiprisme er et polyeder som består av to kongruente mangekanter, og et bånd med regulære trekanter mellom. De to kongruente mangekantene ligger altså ikke "rett over hverandre" - den ene er rotert litt i forhold til den andre.

Se også prisme.

Wikipedia: Antiprism

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License