Åpen oppgave

En oppgave kalles "åpen" hvis det er flere mulige måter å tolke den på, flere ulike ting å undersøke, flere ulike måter å løse den på eller flere ulike svar som er riktige. Det motsatte av en åpen oppgave er en lukket oppgave.

En oppgave kan være åpen i større eller mindre grad. Et ekstremt eksempel på en lukket oppgave kan være et ferdig oppsatt addisjonsstykke hvor eleven forventes å bruke en helt bestemt algoritme. Flervalgsoppgaver, altså oppgaver hvor eleven må velge ett av flere forhåndsbestemte svar, er også en lukket oppgavetype.

Oppgaven 47 + 54 er i seg selv noe mer åpen, dersom eleven selv kan velge om han vil bruke standardalgoritme, tom tallinje, mynter eller andre løsningsmetoder.

Et eksempel på en langt mer åpen oppgave kan være: "Lag et ukesbudsjett for deg selv." Her vil eleven ha mer valgmuligheter når det gjelder hvordan den kan løses, og elevene kan få ulike svar som alle er riktige svar.

Lukkede oppgaver har den ulempen at de ikke venner eleven til å tolke en situasjon, velge hva som bør undersøkes eller vurdere løsningsmetoder. Åpne oppgaver kan på sin side ha lav "treffsikkerhet", ved at elevene ikke alltid ender opp med å arbeide med noe som er relevant til den matematikken de var ment å lære. Elever kan også sette pris på å få et "fasitsvar". Lærerrollen vil kunne være ganske annerledes ved åpne oppgaver enn ved lukkede oppgaver.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License