Apollonius

Apollonius av Perga (-260 - -190)

Apollonius studerte blant annet kjeglesnittene, altså de kurvene du får når du skjærer en kjegle med et plan. Dette er ellipsen, sirkelen, parabelen og hyperbelen.

matematikk.org: Apollonius av Perga

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License