Areal av parallellogram

Arealet av et parallellogram kan man finne ved å omgjøre parallellogrammet til et rektangel: man utpeker en passende side til grunnlinje, lager en høyde på denne, og klipper langs høyden. De to bitene kan man sette sammen til et rektangel, og dette vet vi da arealet til: lengde x bredde. Og rektanglets lengde og bredde tilsvarer det opprinnelige parallellogrammets grunnlinje og høyde.

Formelmessig:

(1)
\begin{align} A = g \times h \end{align}
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License