Areal av rektangel

Rektangel med heltallige sidelengdemål

Rektanglet er den figuren som er enklest å finne arealet til ved hjelp av selve arealbegrepet. Hvis for eksempel den ene siden er 3 cm og den andre siden er 4 cm, vil vi kunne lage et rutenett på 3x4 sider, og se at det er plass til 12 kvadratcentimeterruter i rektanglet.

Dette kan naturligvis gjøres generelt, og dermed har vi begrunnet at vi kan finne arealet av et rektangel ved å multiplisere lengden av grunnlinja med lengden av høyden.

Rektangler med ikke-heltallige sidelengdemål

Dersom sidelengdene på rektanglet ikke er heltall men andre rasjonale tall, kan vi ved å endre måleenhet sørge for at måltallene likevel blir heltallige, og vi har situasjonen ovenfor.

Eksempel: Hvis sidene på et rektangel er 2,3 cm og 4,5 cm lange, vil vi kunne endre måleenhet til millimeter. Da har rektanglet sidelengdene 23 mm og 45 mm, og problemet er løst: arealet er 23 x 45 kvadratmillimeter, og dermed 2,3 x 4,5 kvadratcentimeter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License