Areal av sektor

Arealet av en sirkelsektor kan regnes ut ved følgende formel hvis du kjenner radius r og hvilken brøkdel k av sirkelen sirkelsektoren dekker:

$A = k \cdot \pi{} r^2$

Dersom du vet hvor mange grader g sirkelsektoren spenner over, vil du finne k som $k = g/360$. Dersom g = 360 vil du naturligvis ha hele sirkelen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License