Areal av sirkel

Arealet til en sirkel er $\pi r^2$ (der r er sirkelens radius, mens $\pi$ (pi) er tallet 3,1415…)

Dersom man kjenner til at omkretsen til sirkelen er $2 \pi r$, kan man vise at arealet er $\pi r^2$ ved hjelp av en figur.

Undervisningsopplegg

Areal av sirkelskive

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License