Areal av trapes

Arealet av et trapes kan man finne på mange måter, hvor mange involverer å dele trapeset opp i to biter og sette dem sammen igjen til et parallellogram, slik at formelen for areal av parallellogram kan brukes.

Arealet av et trapes er gjennomsnittslengden av de to parallelle sidene, multiplisert med høyden. Eller med formel, der a og b er de to parallelle sidene og h er høyden:

(1)
\begin{align} A = \frac{a+b}{2}h \end{align}

Eksempler på illustrasjoner av formelen:

  • lag en kopi av trapeset, vri denne kopien 180 grader og plasser det i forlengelsen av det opprinnelige trapeset. Da har du fått et parallellogram med grunnlinje a+b og høyde h.
  • del trapeset på midten, parallelt med de to parallelle sidene. Vri den ene delen 180 grader og plasser den i forlengelse av den andre. Da har du fått et parallellogram med grunnlinje a+b og høyde h/2.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License