Aritmetikk

aritmetikk – fra gresk arithmEtikE fra arithmos ”tall”.

Aritmetikk er den grenen av matematikken som handler om grunnleggende operasjoner på tall, slik som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Noen tar også med mer avanserte operasjoner i definisjonen, slik som kvadratrot, potenser eller prosent.

I skolen lærer man ofte manuelle algoritmer for aritmetikk, men i de senere årene har kalkulatoren tatt over mye av den funksjonen.

Arbeidet i algebra bygger til dels på det vi kaller generalisert aritmetikk.

Referanse:
http://no.wikipedia.org/wiki/Aritmetikk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License