Arkimedes

Arkimedes. Født ca. –287 i Syrakus på Sicilia. Døde i –212 samme sted, under romernes invasjon.

Han ble kjent i sin egen tid for å konstruere maskiner for forsvaret av Syrakus. Det påstås imidlertid at han anså geometrien som den eneste verdige syssel. Hans matematiske arbeider inkluderer en forløper for integrasjon i tillegg til arbeider som vi ville plassere i vitenskapen fysikk (mekanikk, hydrostatikk). Han regnes som en av verdens aller største matematikere.

Vi kjenner hans verker om sirkelmåling, om mekaniske teoremer ("Metoden"), om kulen og sylinderen, om konoider og sfæroider, om spiraler, om plane figurers likevekt, om sandregning (om store tall), om parabelens kvadratur og om "legemer som svømmer på en væske" (blant annet om oppdrift).

Blant annet tillegges han innsikten at volumet av sylinderen er halvannen ganger den innskrevne kulens volum, og at sylinderens overflate er halvannen gang den innskrevne kulens overflate. Han beviste også at det vi i dag kaller $\pi$ (pi) må ligge mellom $3 \frac{10}{71}$ og $3 \frac{1}{7}$.

matematikk.org: Arkimedes av Syracuse

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License