Arkitektur

Arkitektur er byggekunst.

Siden arkitektur tar opp i seg kompetanseområder fra både matematikk, kunst og håndverk, geografi m. m., kan arkitektur gjerne trekkes inn i undervisningen i fagene.

Noen eksempler på hvordan matematikk er koblet til arkitektur:

  • I proporsjoner i bygningene: Helt fra det gamle Hellas har det gylne snitt vært et forholdstall man har tilstrebet i bygninger. Vi finner forholdet både i Parthenon i Athen og i FN-bygningen i New York. I islamsk arkitektur har man også vært opptatt av forholdet $1 : \sqrt{2}$.
  • I symmetrier: Spesielt har fasaden på bygninger vært laget speilsymmetrisk om en vertikal linje, men også grunnplanen til bygninger er ofte speilsymmetrisk.
  • I byplanlegging. Helt påfallende er de rette gatene som står vinkelrett på hverandre i mange byer (for eksempel New York), noe som kun forekommer i byer som er planlagt på papiret og ikke i byer som har vokst organisk.
  • I flismønstre som dekorerer bygninger (gulv, vegger og tak). Vi skiller mellom tapetmønstre, også kalt tesselleringer (i 3 dimensjoner) og båndmønstre (i 2 dimensjoner).
  • I ulike typer vinduer, for eksempel rosevinduer, trekløvervinduer og andre bladformete vinduer.
  • I buer av ulike typer, for eksempel romerske buer eller gotiske buer
  • I kupler.
  • I labyrinter, for eksempel i hageanlegg

Wikipedia: Arkitektur
Mathematics in Art and Architecture

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License