Åsmundsnøret

Åsmundsnøret er Marit Johnsen Høines' mest kjente eksempel på oversettelsesledd.

Hun forteller om Åsmund, som fingerheklet et langt snøre. Elevene i klassa ble veldig opptatt av dette snøret, og det var derfor velegnet til å bruke som måleenhet. Senere, når elevene skulle i gang med standardmåleenhetene (som kilometer) var det nyttig å kunne gå veien om åsmundsnøret, som alle elevene hadde erfaringer med.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License