Astrologi

Astrologi er troen på at himmellegemenes bevegelser og posisjoner kan brukes til å forstå personer og hendelser på jorda.

Wikipedia: Astrologi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License