Augustin-Louis Cauchy

Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) var en fransk matematiker. Han gjorde viktig arbeid for å skape en begrunnelse for integral- og differensialregningen, som hadde blitt noe svakt begrunnet av Newton og Leibniz.

matematikk.org: Augustin-Louis Cauchy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License