Augusto Boal

Augusto Boal (1931-2009) var en brasiliansk teaterregissør, forfatter og politiker. Han var inspirert av Paulo Freire og utviklet "de undertryktes teater".

Wikipedia: Augusto Boal

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License