Automatisere

Viktigheten av å automatisere tiervenner er stor, helt fra skolestart. Hvem er tiervenn med hvem? Ikke bare er 4 tiervenn med 6, men de er også tiervenn når tallene blir tosifret, f.eks. 66+34. Da tar en 4-tallet og plusser på 6-tallet og vi får da 70. Gjenstående tall er 30, som vi plusser på 70 og får sluttsum på 100. Når elevene mestrer tall opp til 10, så er det viktig å utvide den kunnskapen kjapt ved å jobbe med tall opp til 20 og fortsatt holde fokuset på tiervenner. Automatikken vil være mer tilstede og elevene er også mer bevisst på hva de skal lete etter når det gjelder tiervenner når tallene blir større. Elevene kan ha stor nytte av å lage en hundreperlesnor, som de kan få benytte i utregningen.

Det er viktig at fokuset ligger på hoderegning her, det at elevene automatisk klarer å se hvor tiervennene befinner seg og regne ut i fra det. Ikke bare gi elevene oppgaver hvor de skal telle hvor mange figurer som er på arket osv.. De får ikke her jobbet rett inn på hoderegning fordi de velger den lettere løsningen som er å telle alt konkret.

En nyttig arbeidsmåte kan være å arbeide med en "blomst", i midten skriver en 58. Så lager en regnestykker i bladene rundt som får dette som sluttsum. For eksempel, 42+8+8, 31+19+3+5, eller 24+26+8. Her er det utallige mage muligheter og elevene får brukt kreativiteten sin.

Her er en side med ulike aktiviteter som egner seg godt i arbeid med tiervenner:

http://www.norsknettskole.no/student07/107jannekild/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License