Avbildninger

Avbildninger kan ses på som funksjoner som sender en mengde punkter på en annen mengde punkter.

En type avbildninger er kongruensavbildninger. I planet finnes det bare fire essensielt forskjellige kongruensavbildninger: speiling, rotasjon, glidespeiling og parallellforskyvning. Felles for disse avbildningene er at resultatet man får er kongruent med utgangspunktet.

En annen type avbildninger i planet er forstørringer og forminskinger. Her blir resultatet av avbildningene formlik med utgangspunktet. Eksempler her er kopimaskiner som kan forstørre et ark fra A4-format til A3-format.

Det finnes utallige andre avbildninger i tillegg. For eksempel vil ethvert speil gi en avbildning, uansett hvor bulkete det er. Det vil imidlertid ikke gi en speiling i vår forstand av ordet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License