Avkortet Pyramide

En avkortet pyramide har i likhet med en pyramide en mangekantet grunnflate, med like mange sidekanter som antall kanter på grunnflaten. I motsetning til en pyramide som ender i en spiss, har en avkortet pyramide en toppflate som er formlik grunnflaten.

Bilde og formel for utregning av volum i en avkortet pyramide finner du her: http://matematikk.org/_voksne/uopplegg/vis.html?tid=68883

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License