Avrunding

Avrunding er en metode for å skrive om desimaltall ved å fjerne alle siffer etter en viss sifferplass. Resultatet er et tall som tar mindre plass enn det opprinnelige tallet, og som har tilnærmet samme verdi. Resultatet er mindre nøyaktig men kan være enklere å bruke. Forskjellen på det avrundede tallet og det opprinnelige tallet kalles avrundingsfeilen. Ved å utføre aritmetiske operasjoner med avrundede tall vil feilen akkumuleres. http://no.wikipedia.org/wiki/Avrunding

Avrunding av typen ”avrund til nærmeste” er vanlig i skolen.

Avrundingsregler

Når en skal runde av et tall til en plass i posisjonssystemet, bestemmer nærmeste plass til høyre om man runder opp eller ned.

Avrundingsregel 1: Dersom sifferet til høyre er 0, 1, 2, 3 eller 4, beholdes sifferet på plassen slik det er.
Avrundingsregel 2: Dersom sifferet til høyre er 5, 6, 7, 8 eller 9, forhøyes sifferet på plassen med 1.

Eksempler

Ved avrunding brukes tegnet for tilnærming (≈) i stedet for likhetstegnet (=).

Avrunding til to desimaler:
2,7494≈2,75 Fordi 9 er over 5, og må bli rundet oppover.
18,0326≈18,03 Fordi 2 er mindre enn 5 og skal ikke være avrundet opp.
17,275≈17,28 Fordi 5 er 5 og må bli rundet oppover.
Avrunding til en desimal:
15,871≈15,9 Fordi 7 er over 5, og må bli rundet oppover.
3,0387≈3,0 Fordi 3 er mindre enn 5 og skal ikke være avrundet opp.
7,3670≈7,4 Fordi 6 er over 5, må bli rundet oppover.
Avrunding til hele tall:
5,34≈5 Fordi 3er mindre enn 5 og skal ikke å bli rundet oppover.
14,86≈15 Fordi 8 er over 5, og må bli rundet oppover.
8,5≈9 Fordi 5 er 5 og må bli rundet oppover.
Avrunding til hele antall titalls:
524≈520 Fordi 4 er mindre enn 5 og derfor ikke skal rundes opp.
7237≈7240 Fordi 7 er større enn 5 og må derfor bli rundet oppover.
65≈70 Fordi 5 er 5 og derfor må bli rundet oppover.
Avrunding til hele antall av hundre:
2345≈2300 Fordi 4 er mindre enn 5 og derfor ikke skal rundes opp.
8467≈8500 Fordi 6 er større enn 5 og må derfor bli rundet oppover.
3350≈3400 Fordi 5 er 5 og derfor må bli rundet oppover.
Avrunding til hele antall tusen:
14 365≈14 000 Fordi 3 er mindre enn 5 og må derfor bli rundet ned.
16 843≈17 000 Fordi 8 er større enn 5 og må derfor bli rundet oppover.
14 500≈15 000 Fordi 5 er 5 og derfor må bli rundet oppover.

Video

Lenker

"http://matte.hiof.no/vrekka/tall/avrunding/p-avrunding.html"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License