Babylonia

Babylonia var et oldtidsrike i Mesopotamia, som tilsvarer dagens Irak. Hovedstaden var Babylon ved elva Eufrat. Babylonias historie omfatter blant annet organisatoren Hammurabi (død -1686) og kong Nebukadnesar I (ca -1100) og Nebukadnesar II (ca. -630– -562).
.
I grunnskolen vil blant annet Babylons hengende hager, Babels tårn og det babylonske tallsystemet være interessante temaer.

Siden babylonerne preget skrifttegn inn i leirtavler som de deretter brente, har vi fortsatt mange skriftlige kilder. Innen matematikk viser disse at babylonerne hadde mange matematiske tabeller, og at de jobbet med geometri, renteregning og likninger (både førstegradslikninger, andregradslikninger og tredjegradslikninger).[1]

Wikipedia: Babylonia

Bibliography
1. Onstad, Torgeir: Likningenes historie – fra Babel til Abel, NKS fjernundervisning, 1993. Bibsys
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License