Barnetrinnet

Barnetrinnet er en samlebetegnelse på de første sju årstrinnene i norsk skole. Det består av småtrinnet (1.-4. trinn) og mellomtrinnet (5.-7. trinn).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License