Hvordan overvinne språkbarrieren ved å lære matematikk

En av drivkreftene i en undervisning er elevenes kognitive interesse. Utviklingen av kunnskapen til elevene er avhengig av flere ting, sånn som omstendighetene, lærere, foreldre, miljø, eleven og atmosfæren i et klasserom. Et viktig element i denne utviklingen er elevenes selvstendige aktivitet, og formidling av kunnskap ved praktisk aktivitet.

Fra mange års erfaring vet vi elever med en svakere relasjon til livet også har en redusert interesse når det gjelder undervisning og skole.
Matematikk vil ikke føre til øking av kunnskap hvis elevene ikke har en integrasjon av beslektede fag. Det er ikke nok å bare kunne teorien, hvis man ikke kan bruke teorien praktisk. Men hvis man også er i stand til å bruke teorien praktisk, vil dette føre til at en sikker læringsmåte.

De forskjellige metodene for undervisning i matematikk bestemmer hvordan vi kan sikre alle elever sterke kunnskaper og ferdigheter, og samtidig utvikle kreative evner og nå alle de pedagogiske målene som er i matematikken. Matematikk har utviklet et system med metoder for utvikling av teknikker.

Når man bruker ulike teknikker og læringsmetoder bør man også ta hensyn til de forskjellige nivåene til elevene. Læreren kan bruke ulike metoder, teknikker og forskjellige kombinasjoner av disse to i sin undervisning og læringsmetode for å oppnå interesse og øking av kunnskap hos elevene.

Når det nytt begrep blir introdusert til klassen, er det viktig å bruke forskjellige undervisningsmetoder. Men interessen for kunnskap kan ikke utvikles hvis elevene ikke forstår hvem de er eller ikke vet hvor de står hen. Det er viktig at læreren passer på å plukke opp spennende materiale for undervisningen, slik at elevene følger med og merker seg godt hva de lærte.

Noen elever er kjappe og tar opp alt det læreren sier veldig fort, men de fleste elever vil ikke forstå alt like fort og vil være litt forvirret. Da er det viktig å passe på at man lærer elevene på en spennende og «enkel» måte, slik at de ikke glemmer det så fort. For eksempel når de skal lære pluss og minus, kan man lære dem at de positive tallene er det de eier, og de negative tallene er det de har i gjeld. Og når man skal regne for eksempel 6 + (-8), kan vi gjøre dette ved å fortelle at de har 6 kroner, og 8 kroner i gjeld. Da vil regnestykket virke mye enklere. Slike forklaringer gir alltid gode resultater, barn ser på dette som en lek, og de lærer på en morsom måte.

En forklaring av materialene hvor elevene blir bedt om å utføre flere lignende oppgaver fører til gode resultater, og elevene blir flinke i emnet. Å løse problemer med innhold som elevene kjenner vekker interesse for matematikk, og fører til at interessen for matematikk stiger. Det fører også til at elevene blir bevisst over hvor viktig det er å mestre matematiske kunnskap. Hvis elevene er interessert i faget forsvinner barrierene som stanser kunnskap.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License