Begrepstrening

Konkret arbeid med begreper på 1. trinn

Noen foreldre bekymrer seg for læringsutbyttet elevene får når man har uteskoledag. Bortsett fra fysisk fostring og naturfag og alt det sosiale, "bør" derfor turene inneholde mer. Noen muligheter:

  • På 1. trinn er det fint å ta tak i f. eks. de begrepene man har jobbet med (stor, større, størst, tykk, tynn, lang, kort, osv.) Har elevene kommet så langt, kan det også jobbes det med begrep som nest (lengst) osv
  • Man kan også samle inn naturmateriale, pinner, steiner, kongler osv og sette i gang med sammenligninger og sortering, engasjere de konkurranseinnstilte med konkurranser, da får man fort et høyt akivitetsnivå.
  • Videre er det ingen begrensinger på hva som kan sammenlignes og sorteres; vedkubber, grillpølser, grillspydene, trærne, maurtuene osv

Vel tilbake på skolen kan elevene tegne og skrive fra turen, da med fokus på de størrelsene de har jobbet med og den matematikken de har fått erfaringer med.

Dette er jo noe mange har gjort, og kanskje kan noen komme med konkrete opplegg.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License