Bevis

I den aksiomatiske oppbyggingen av matematikken starter man med aksiomer, postulater og definisjoner og bygger opp matematikken ved hjelp av beviser. Beviser spiller derfor en svært sentral rolle i matematikken, selv om deres rolle i skolematematikken er liten i mange land, blant annet Norge.

Vi skiller i matematikken ofte mellom direkte bevis og indirekte bevis, også kalt reductio ad absurdum-bevis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License