Binær

binær (fra lat. binarius) betyr egentlig "todelt".

Et binært tallsystem er et tallsystem som har bare to symboler: 0 og 1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License