Binomisk

binomisk – betydningen av ordet (i sannsynlighetsregningen) er knyttet til at det er en situasjon med to mulige utfall. Ordet kommer fra latin, og var i bruk i algebra på 1500-tallet. Som betegnelse på en sannsynlighetsfordeling (binomisk fordeling) ble ordet først brukt i 1911.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License