Blaise Pascal

Blaise Pascal. Født 1623 i Clermont, Frankrike. Død 1662 i Paris.

Han ble undervist av sin far Etienne Pascal, en jurist som også jobbet litt med matematikk. Etienne bestemte at Blaise ikke skulle lære matematikk før han ble 15, og han fjernet derfor alle matematikkbøkene fra hjemmet. Dette gjorde Blaise nysgjerrig, og 12 år gammel begynte han å arbeide med geometri på egen hånd.

I perioden 1642-5 jobbet han med å utvikle en mekanisk regnemaskin, for å hjelpe faren i hans jobb som skatteoppkrever. Regnemaskinene ble produsert, men salget gikk dårlig. Pascal jobbet senere med fysikk og forskjellige deler av matematikken, for eksempel arbeidet han med sannsynlighetsregning med utgangspunkt i en brevveksling med Pierre de Fermat: Pascal-Fermat-korrespondansen. Utenfor matematikernes rekker er han mest kjent som forfatter av Lettres provinciales og det filosofiske verket Pensées.

matematikk.org: Blaise Pascal

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License