Blandet tall

$3 \frac{3}{4}$ består av et helt tall og en ekte brøk. Det er et blandet tall.

Vi kan gjøre om et blandet tall til en uekte brøk:

3 hele er 12/4. Da får vi: $3 \frac{3}{4} = \frac{12}{4} + \frac{3}{4} = \frac{15}{4}$

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License