Elementene

Euklid: Elementene.

Euklids organisering av store deler av tidens kjente matematikk var så vellykket at den ble stående som selve kronekseplet på hva matematikk var. Boka selv, og tilrettelagte oversettelser, ble brukt som matematikkbok i skolen i mange land helt til for et par hundre år siden.

"Næst Bibelen er vel Euklids Elementer den Bog, der i det længste Tidsrum har fundet den største Udbredelse. Den er jo endog 3-400 Aar ældre end det nye Testamente." (H. G. Zeuthen)[1]

En lettlest oversikt over Elementene (på drøyt 8 sider) kan finnes i [2].

Euklid i engelsk online-utgave med masse dynamiske illustrasjoner

Bibliography
1. Brun, Viggo: Alt er tall, Universitetsforlaget 1964.
2. Onstad, Torgeir: Likningenes historie – fra Babel til Abel, NKS fjernundervisning, 1993. Bibsys
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License